avtotrade header img

Roki za opravljanje tehničnih pregledov

49. člen Zakona o motornih vozilih (ZMV- 1), Uradni List RS, št. 75/2017.

(1) Prvi tehnični pregled se izvede:

1. Eno leto po prvi registraciji za:

  • tovorna vozila in sedlaste ter cestne vlačilce,
  • vozila za prevoz nevarnega blaga, ki jih je treba v skladu s predpisi posebej označiti,
  • delovna vozila,
  • avtobuse,
  • priklopna vozila, razen za lahke, bivalne in traktorske priklopnike ter posebna priklopna vozila za prevoz čolnov, športnih konj, vodnih skuterjev in drugih priprav za šport in prosti čas, katerih največja dovoljena masa presega 750 kg in ne presega 3500 kg,
  • vozila, ki se uporabljajo za javni prevoz potnikov,
  • vozila, ki se uporabljajo za prevoz skupin otrok,
  • vozila, ki se uporabljajo za usposabljanje kandidatov za voznike,
  • vozila za izposojo brez voznika, in
  • intervencijska vozila, opremljena kot vozila s prednostjo ali vozila za spremstvo.

2. štiri leta po prvi registraciji za vsa druga vozila;

3. pet let po prvi registraciji za mopede, pri katerih konstrukcijko določena hitrost ne presega 25km/h;

4. Štiri leta po nakupu za lahke priklopnike, pri čemer se upošteva prvega uporabnika.

(2) Vozila iz šeste, sedme, osme, devete in desete alineje 1. točke prejšnjega odstavka morajo imeti v prometnem dovoljenju vpisan namen uporabe oziroma obliko nadgradnje.

(3) Če s tem zakonom ni določeno drugače, se tehnični pregledi vozil opravljajo najmanj enkrat letno. Tehnični pregledi mopedov, pri katerih konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25km/h, se opravljajo na pet let.

(4) Vsakih šest mesecev se opravljajo tehnični pregledi vozil, ki morajo imeti v prometnem dovoljenju vpisan namen uporabe oziroma obliko nadgradnje in so:

1. vozila, ki se uporabljajo za javni prevoz potnikov,

2. avtobusi,

3. vozila, ki se uporabljajo za usposabljanje kandidatov za voznike,

4. vozila, ki se uporabljajo za prevoz skupin otrok, razen vozil v lasti prostovoljnih gasilskih društev, ki so po obliki nadgradnje in namenu uporabe gasilska vozila, in

5. intervencijska vozila, opremljena kot vozila s prednostjo in vozila za spremstvo, razen vozil v lasti prostovoljnih gasilskih društev, ki so po obliki nadgradnje in namenu uporabe gasilska vozila.

(5) Tehnični pregled vozil iz 2. točke prvega odstavka tega člena, za katera je bil prvi tehnični pregled že opravljen in pri katerih od prve registracije ali leta proizvodnje ni poteklo osem let, mora biti opravljen vsaki dve leti. Lahki in bivalni priklopniki morajo biti tehnično pregledani vsaka štiri leta. Enako velja tudi za priklopna vozila za prevoz čolnov, vodnih skuterjev in drugih priprav za šport in prosti čas, katerih največja dovoljena masa presega 750 kg in ne presega 3500 kg.

(6) Ne glede na določbe tega člena se tehnični pregled vozila opravi pred registracijo tega vozila v Republiki Sloveniji, če je vozilo starejše od roka, ki bi moralo enako vozilo iz prvega odstavka tega člena opraviti prvi tehnični pregled.