avtotrade header img

Pridobitev duplikata o skladnosti

Opravljamo postopke identifikacije in ocene tehničnega stanja vozil kategorije M1 – osebna vozila, katerih tip je bil homologiran v skladu s predpisi o ES – homologaciji.

Duplikat potrdila o skladnosti lahko izda zgolj organizacija, v kateri je bilo izdano originalno potrdilo o skladnosti. Potrdila o skladnosti za vozilo homologiranega tipa (z oznako SA) in izjave o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila (A) so bili izdani s strani pooblaščenih zastopnikov posameznih znamk. Potrdila o skladnosti za posamično odobreno vozilo (SB) in izjave o ustreznosti posamično pregledanega vozila (B) pa so bili izdani s strani posameznih pooblaščenih organizacij.

Zahtevek za pridobitev duplikata (obrazec: vloga za izdajo duplikata dokumenta) vložnik vloži na sedežu podjetja oz. pošlje priporočeno po pošti na naslov:

Avtotrade, d.o.o., Vrhnika
Tehnični pregledi
Sinja Gorica 11, 1360 Vrhnika

K vlogi je potrebno priložiti naslednje priloge:

  • kopija dokazila o lastništvu prometnega dovoljenja in morebitnega računa o nakupu vozila oz. overjene kupoprodajne pogodbe.

Na vlogi naj bo naveden popoln naslov (priimek in ime, ulica, hišna številka, pošta, kraj) na katerega se pošlje duplikat dokumenta. Strošek izdaje duplikata plača vložnik na blagajni na sedežu podjetja ali z nakazilom na transakcijski račun. V primeru nakazila na transakcijski račun je potrebno k vlogi obvezno priložiti tudi potrdilo o izvršitvi nakazila.

Podatki za nakazilo:
Znesek lahko nakažete na transakcijski račun št. SI56 02027-0011655720, odprt pri NLB d.d. Pri plačilu navedite številko šasije vozila (VIN) s pripisom »za duplikat«, sklic 30.