avtotrade header img

Odjava vozila

Lastnik registriranega vozila lahko kadarkoli odjavi vozilo pri registracijski organizaciji in hkrati z odjavo izroči registrske tablice.

Lastnik mora odjaviti vozilo in izročiti registrske tablice, če:

 • je vozilo uničeno;
 • je vozilo odsvojeno;
 • je vozilo ukradeno;
 • je potekla veljavnost prometnega dovoljenja za začasno registrirano vozilo;
 • je veljavnost prometnega dovoljenja potekla pred več kot 30 dnevi oz. več kot 1 letom za kolesa z motorjem, motorna kolesa, trikolesa, lahka štirikolesna, štirikolesa, bivalna vozila, bivalne priklopnike ter starodobna vozila;
 • je v času veljavnosti prometnega dovoljenja prenehala veljati zavarovalna pogodba, ker ta ni bila obnovljena oz. ker ni bila poravnana letna obveznost v skladu z zavarovalnimi pogoji;
 • je vozilo prodano;
 • bo vozilo registrirano v tujini, zaradi preselitve lastnika vozila ali iz drugih razlogov.

DOLŽNOSTI LASTNIKA VOZILA OB ODJAVI

Ob vsaki odjavi vozila je potrebno vrniti registrske tablice, razen:

 • če so pogrešane ali je bilo vozilo ukradeno;
 • če so bile zanj izdane registrske tablice z izbrano oznako;
 • če je vozilo prodano in hkrati z istimi registrskimi tablicami registrirano na novega lastnika.

Če pri prenosu lastništva vozila, novi lastnik istočasno vozila ne registrira na svoje ime, se tablice za 15 dni deponirajo, prav tako pa mora v 15 dneh od nakupa, to vozilo registrirati na svoje ime ali podati izjavo o lokaciji vozila.

Vlogi za odjavo vozila je potrebno predložiti naslednja dokazila:

 • zadnje prometno dovoljenje;
 • listino o spremembi lastništva vozila (če pride v poštev);
 • potrdilo o uničenju vozila za izrableno vozilo;
 • dokazilo o istovetnosti strank v postopku;
 • dokazilo o prijavi kraje vozila pri pristojni policijski postaji, razen če je to razvidno iz računalniške evidence, kadar se odjavlja vozilo zaradi kraje.