avtotrade header img

Registracija vozil

Registracijo vozil opravljamo na podlagi pooblastila Ministrstva za infrastrukturo in prostor za nova in rabljena osebna vozila, traktorje in traktorske priključke, motorna kolesa, kolesa z motorjem, priklopna vozila in tovorna vozila do skupne mase 3500 kg (registracijo in zavarovanje opravimo tudi za vozila, ki presegajo skupno maso 3500kg). Za zgoraj navedena vozila podaljšamo veljavnost prometnega dovoljenja, opravimo odjavo vozila s spremembo lastništva ali odjavo iz prometa, izdamo izvozne preizkusne in registrske tablice, prav tako zamenjamo registrske tablice in prometno dovoljenje.
Za vsa vozila uredimo tudi zavarovanje z upoštevanjem vseh pripadajočih popustov. Na voljo imamo različne zavarovalnice.

  • Registracija vozila je vpis podatkov o registrski označbi, določenih podatkov o vozilu in lastniku vozila v evidenco registriranih motornih in priklopnih vozil.
  • V Republiki Sloveniji so registrirana motorna in priklopna vozila, katerih lastniki imajo v Republiki Sloveniji prebivališče oziroma sedež, ter motorna in priklopna vozila diplomatskih in konzularnih predstavništev in misij tujih držav ter predstavništev mednarodnih organizacij v Republiki Sloveniji ter tujih trgovinskih, prometnih, kulturnih in drugih predstavništev v Republiki Sloveniji.
  • Če je vozilo v lasti več oseb, se registrira na ime osebe, ki jo določijo solastniki.
  • Vozilo, ki je predmet pogodbe o leasingu ali pogodbe o zakupu ali prodaji z pridržkom lastninske pravice, se lahko registrira na ime uporabnika, če poda lastnik vozila pisno soglasje. V tem primeru se določbe zakona, ki veljajo za lastnika vozila, smiselno uporabljajo tudi za uporabnika. V prometno dovoljenje se vpiše tudi lastnik vozila.
  • Vozilo, ki je v lasti otroka ali mladoletnika, se registrira na enega od staršev, skrbnikov ali rejnikov, kot imetnika pravice uporabe vozila, ki mora imeti veljavno voziško dovoljenje za to kategorijo vozila. V prometnem dovoljenju sta tako vpisana lastnik in uporabnik vozila. Določba ne velja za mopede (kategorija L1e in L2e) in motorno kolo (kategorija L3e) katerega delovna prostornina motorja z notranjim izgorevanjem ne presega 125 cm3 in trikolesa (kategorija L5e) katerih moč elektro motorja ne presega 15 kW, v lasti mladoletnika, ki ima za to kategorijo vozila veljavno vozniško dovoljenje.
  • Uporabnik vozila, kot fizična oseba, je vedno lahko le oseba, ki ima veljavno vozniško dovoljenje za kategorijo vozila, katero želi registrirati.
Izračun registracije vozil